- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out
Không cần học thuộc vẫn biết bảng cửu chương – Nhẩm cửu chương

Không cần học thuộc vẫn biết bảng cửu chương – Nhẩm cửu chương

On

Nhẩm cửu chương – Không cần thuộc vẫn biết cửu chương Mỗi lần cộng thêm với số của bảng cửu chương đó 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20 3-6-9-12-15-18-21-24-27-30 4-8-12-16-20-24-28-32-36-40 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50 6-12-18-24-30-36-42-48-54-60 7-14-21-28-35-42-49-56-63-70 8-16-24-32-40-48-56-64-72-80 9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 10-20-30-40-50-60-70-80-90-100