Cộng và đếm, không cần phải học thuộc – Bảng cửu chương – Thể rút gọn

Cộng và đếm, không cần phải học thuộc – Bảng cửu chương – Thể rút gọn

On

Bảng cửu chương Cộng và đếm, không cần phải học thuộc Chỉ cần cộng số tăng và đếm số lần Nhẩm cửu chương Mỗi lần cộng thêm với số của bảng cửu chương đó và đếm tăng số lần 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20 3-6-9-12-15-18-21-24-27-30 4-8-12-16-20-24-28-32-36-40…

Không cần học thuộc vẫn biết bảng cửu chương – Nhẩm cửu chương

Không cần học thuộc vẫn biết bảng cửu chương – Nhẩm cửu chương

On

Nhẩm cửu chương – Không cần thuộc vẫn biết cửu chương Mỗi lần cộng thêm với số của bảng cửu chương đó 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20 3-6-9-12-15-18-21-24-27-30 4-8-12-16-20-24-28-32-36-40 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50 6-12-18-24-30-36-42-48-54-60 7-14-21-28-35-42-49-56-63-70 8-16-24-32-40-48-56-64-72-80 9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 10-20-30-40-50-60-70-80-90-100