Thương ông – Lớp 2 –  Tuần 10 – Trang 83 – Tiếng Việt 2 tập 1

Thương ông (Trích) Ông bị đau chân Nó sưng nó tấy Đi phải chống gậy. Việt chơi ngoài sân Lon ton lại gần : – Ông vịn vai cháu Cháu đỡ ông lên. Ông bước lên thềm : Hoan hô thằng bé ! Bé thế mà khoẻ Vì nó thương ông. Đôi mắt sáng trong Việt ta thủ thỉ : – Khi nào ông đau Ông nói mấy câu “Không đau ! Không đau !” Dù đau đến đâu Khỏi ngay lập tức. Ông phải phì cười : – Ừ, ông theo lời Thử xem có nghiệm : “Không đau ! Không đau !” Và ông gật đầu : Khỏi rồi ! Tài nhỉ ! Việt ta thích chí : – Cháu đã bảo mà… ! Và móc túi ra : – Biếu ông cái kẹo ! TÚ MỠ – Thủ thỉ : nói nhỏ nhẹ, tình cảm. – Thử xem có nghiệm : thử xem có đúng không. – Thích chí : rất vui vẻ, bằng lòng. #ThươngÔng #Lớp2 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *