Ông và cháu – Lớp 2 – Tuần 10 – Trang 84 – Tiếng Việt 2 tập 1

Ông và cháu Ông vật thi với cháu Keo nào ông cũng thua Cháu vỗ tay hoan hô : “Ông thua cháu, ông nhỉ !” Bế cháu, ông thủ thỉ : “Cháu khoẻ hơn ông nhiều ! Ông là buổi trời chiều Cháu là ngày rạng sáng.” PHẠM CÚC #ÔngVàCháu #Lớp2 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *