Thỏ thẻ – Lớp 2 – Tuần 11 – Trang 91 – Tiếng Việt 2 tập 1

Thỏ thẻ Hôm nào ông có khách Để cháu đun nước cho Nhưng cái siêu nó to Cháu nhờ ông xách nhé ! Cháu ra sân rút rạ Ông phải ôm vào cơ Ngọn lửa nó bùng to Cháu nhờ ông dập bớt Khói nó chui ra bếp Ông thổi hết khói đi Ông cười xoà : “Thế thì Lấy ai ngồi tiếp khách ?” HOÀNG TÁ – Thỏ thẻ : (nói) nhỏ, nhẹ nhàng, dễ thương. – Siêu : ấm đun nước. – Rạ : phần còn lại của thân cây lúa sau khi gặt, thường dùng để lợp nhà hoặc đun nấu. #ThỏThẻ #Lớp2 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *