Đi chợ – Lớp 2 – Tuần 11 – Trang 92 – Tiếng Việt 2 tập 1

Đi chợ Có một cậu bé được bà sai đi chợ. Bà đưa cho cậu hai đồng và hai cái bát, dặn : – Cháu mua một đồng tương, một đồng mắm nhé ! Cậu bé vâng dạ, đi ngay. Gần tới chợ, cậu bỗng hớt hải chạy về, hỏi bà : – Bà ơi, bát nào đựng tương, bát nào đựng mắm ? Bà phì cười : – Bát nào đựng tương, bát nào đựng mắm mà chẳng được. Cậu bé lại ra đi. Đến chợ, cậu lại ba chân bốn cẳng chạy về, hỏi : – Nhưng đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương ạ ? Theo TRUYỆN CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM – Hớt hải : vội vã, có vẻ lo sợ. – Ba chân bốn cẳng : chạy rất vội, rất nhanh. #ĐiChợ #Lớp2 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *