Mẹ – Lớp 2 – Tuần 12 – Trang 101 – Tiếng Việt 2 tập 1

Mẹ Lặng rồi cả tiếng con ve Con ve cũng mệt vì hè nắng oi. Nhà em vẫn tiếng ạ ời Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru. Lời ru có gió mùa thu Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về. Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. TRẦN QUỐC MINH – Nắng oi : nắng nóng, không có gió, rất khó chịu. – Giấc tròn : giấc ngủ ngon lành, đầy đặn. #Mẹ #Lớp2 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *