Nhắn tin – Lớp 2 – Tuần 14 – Trang 115 – Tiếng Việt 2 tập 1

Nhắn tin 10-9 Linh ơi, Quà sáng chị để trong lồng bàn. Em nhớ quét nhà, học thuộc hai khổ thơ và làm ba bài tập toán chị đã đánh dấu. 11 giờ chị về. Chị Nga Linh ơi, 9 giờ, 8 – 12 Tớ đến mà bạn không có nhà. Tớ đem cho bạn bộ que chuyền. Mai đi học, bạn nhớ mang quyển bài hát cho tớ mượn nhé. Hà #NhắnTin #Lớp2 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *