Tiếng võng kêu – Lớp 2 – Tuần 14 – Trang 117 – Tiếng Việt 2 tập 1

Tiếng võng kêu (Trích) Kẽo cà kẽo kẹt Kẽo cà kẽo kẹt Tay em đưa đều Ba gian nhà nhỏ Đầy tiếng võng kêu. Kẽo cà kẽo kẹt Bé Giang ngủ rồi Tóc bay phơ phất Vương vương nụ cười. Trong giấc mơ em Có gặp con cò Có gặp cánh bướm Lặn lội bờ sông ? Mênh mông, mênh mông ? Em ơi cứ ngủ Tay anh đưa đều Ba gian nhà nhỏ Đầy tiếng võng kêu Kẽo cà kẽo kẹt Kẽo cà kẽo kẹt Kẽo cà Kẽo kẹt… TRẦN ĐĂNG KHOA – Gian : một phần của nhà, có cột hoặc tường ngăn với phần khác. – Phơ phất : bay qua bay lại theo gió. – Vương vương : còn lại một ít, ở đây ý nói còn giữ lại nụ cười. #TiếngVõngKêu #Lớp2 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *