Gió – Lớp 2 – Tuần 20 – Trang 16 – Tiếng Việt 2 tập 2

Gió Gió ở rất xa, rất rất xa, Gió thích chơi thân với mọi nhà Gió cù khe khẽ anh mèo mướp Rủ đàn ong mật đến thăm hoa. Gió đưa những cánh diều bay bổng Gió ru cái ngủ đến la đà Hình như gió cũng thèm ăn quả Hết trèo cây bưởi lại trèo na… NGÔ VĂN PHÚ #Gió #Lớp2 #7T7


News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *