Mưa bóng mây – Lớp 2 – Tuần 20 – Trang 20 – Tiếng Việt 2 tập 2

Mưa bóng mây Cơn mưa nào lạ thế Thoáng qua rồi tạnh ngay Em về nhà hỏi mẹ Mẹ cười : “Mưa bóng mây.” Cơn mưa rơi nho nhỏ Không làm ướt tóc ai Tay em che trang vở Mưa chẳng khắp bàn tay. Mưa yêu em mưa đến Dung dăng cùng đùa vui Mưa cũng làm nũng mẹ Vừa khóc xong đã cười. TÔ ĐÔNG HẢI #MưaBóngMây #Lớp2 #TiếngViệt
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *