Vè chim – Lớp 2 – Tuần 21 – Trang 28  -Tiếng Việt 2 tập 2

Vè chim Hay chạy lon xon Là gà mới nở Vừa đi vừa nhảy Là em sáo xinh Hay nói linh tinh Là con liếu điếu Hay nghịch hay tếu Là cậu chìa vôi Hay chao đớp mồi Là chim chèo bẻo Tính hay mách lẻo Thím khách trước nhà Hay nhặt lân la Là bà chim sẻ Có tình có nghĩa Là mẹ chim sâu Giục hè đến mau Là cô tu hú Nhấp nhem buồn ngủ Là bác cú mèo… VÈ DÂN GIAN – Vè : lời kể có vần. – Lon xon : dáng chạy của trẻ nhỏ. – Tếu : vui nhộn, gây cười. – Chao : nghiêng mình rất nhanh từ bên này qua bên kia. – Mách lẻo : kể chuyện riêng của người này cho người khác. – Nhặt lân la : nhặt nhạnh lúc xa, lúc gần. – Nhấp nhem : (mắt) lúc nhắm lúc mở. #VèChim #Lớp2 #TiếngViệt
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *