Hình dung đơn vi đo khoảng cách cùng sự vật tương ứng – Hiểu ngay và nhớ lâu – Lớp 4 – Lớp 5

Hình dung đơn vi đo khoảng cách cùng sự vật tương ứng – Hiểu ngay và nhớ lâu – Lớp 4 – Lớp 5

– Hiểu ngay được đơn vị đo khoảng cách, chiều dài
– Hình dung được độ dài ngắn của từng đơn vị
– Biết áp dụng đơn vị đo phù hợp với từng sự vật
– Tránh được sai lầm khi cộng trừ đơn vị đo khoảng cách khác nhau về đơn vị.
– Biết cách đọc khác của đơn vị đo khoảng cách trong thực tế đời sống.

Chúc các em học thật giỏi!
#CùngTiến
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *