Đơn vị đo chiều dài tương ứng với sự vật thực tế – Nhạc – Lớp 4 – Lớp 5

Đơn vị đo chiều dài tương ứng với sự vật thực tế – Nhạc – Lớp 4 – Lớp 5

– Hiểu được đơn vị đo chiều dài và hình ảnh sự vật thực tế.
– Hình ảnh và nhạc dễ theo dõi, dễ học
– Đơn vị đo khoảng cách
– Km, hm, dam, m, dm, cm và mm
– 1 cây số, 1 thước, một tấc, một phân, một ly.

Chúc các em học giỏi!
#CùngTiến

News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *