Kiểm tra IQ với bốn câu đố tư duy

Nếu 1 + 4 = 5, 2 + 5 = 12, 3 + 6 = 21, trong 45 giây, bạn hãy tìm ra quy luật của các phép tính trên để điền đúng kết quả của 9 + 13 =?

Câu 1:


>>Đáp án 1

Câu 2: Hình đã cho nếu nhìn từ trên xuống sẽ trông như thế nào?
>>Đáp án 2

Câu 3: Kết quả của phép tính cuối cùng là bao nhiêu?

>>Đáp án 3

Câu 4: Điền đáp án vào dấu hỏi chấm.
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *