Cửu chương 5 – Những điều đặc biệt về cửu chương 5 – Hiểu, thuộc và áp dụng giải toán nhân dễ dàng.

– Các em đã biết nhân với 5 thì kết thúc là số 0 hoặc số 5? – Các em đã biết đọc 5, 10, 15, 20…100, một, hai, ba đi tìm? – Các em có biết 5 nhân với số chẵn thì kết thúc là 0 và một nửa của số nhân với 5 đó? – Và còn gì nữa nào…? Mời các em xem video để được giải thích cạnh kẽ và áp dụng giải toán thật dễ dàng nhé. Các em tham khảo thêm loạt videos về bảng cửu chương nữa. Các bài đọc, thủ thuật có trên www.cungtien.com Cảm ơn các em đã theo dõi và đăng ký kênh Cùng Tiến để cùng tiến bộ. #CùngTiến #BảngCửuChương
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *