Đọc truyện – Trứng

Trứng

Quả trứng do gà mái đẻ ra
Trứng hình thành trong bụng gà mái
Trứng muốn nở thành gà con thì phải có sự kết hợp giữa gà trống và gà mái
Gà mái nằm phủ lên trứng để giữ ấm cho trứng – ta gọi đây là ấp trứng.
Gà con hình thành trong vỏ trứng.
Gà mái nằm phủ lên trứng để giữ ấm cho trứng – ta gọi đây là ấp trứng.
Gà con hình thành trong vỏ trứng.
Gà mái phải ấp trứng suốt nhiều ngày.
Sau hai ngày, một chú gà con bé tí teo bắt đầu hình thành.
Chú lớn rất nhanh – chẳng mấy chốc, chú đã sẵn sàng chui ra khỏi vỏ trứng.
Sau hai ngày, một chú gà con bé tí teo bắt đầu hình thành.
Chú lớn rất nhanh – chẳng mấy chốc, chú đã sẵn sàng chui ra khỏi vỏ trứng.
Tách tách tách!
Vỏ trứng nứt ra.
Là gà con đang mổ vỏ để chui ra đấy.
Gà con chào đời rồi này
Loáng cái, chú đã biết mổ thức ăn và tự mình đi lại.
Rồi chúng gia nhập sân gia cầm cùng đồng đội.
Gà lôi
Vịt
Gà sao
Bồ câu
Ở các loài này, con mái đẻ trứng và ấp trứng giống như gà mái.
Ngỗng mẹ và ngỗng con
Én
Oanh cổ đỏ
Quạ
Sáo
Tất cả các loài chim đều đẻ trứng, với đủ kích thước và màu sắc khác nhau.
Cú mèo
Trứng đà điểu rất to. Mỗi quả phải nặng hơn một kí lô.
Đà điểu
Trứng của rắn ráo dài ngoằng và dấp dính.
Em có biết loài bò sát cũng đẻ trứng không?
Rùa chôn trứng dưới đất chứ không ấp trứng.
Vỏ trứng không phải lúc nào cũng cứng đâu nhé!
Khi mới ra đời, cá sấu con chỉ to bằng thằn lằn mà thôi!
Chuồn chuồn
Trứng bọ rùa
Chấy
Nhện
Có rất nhiều loài động vật khác cũng đẻ trứng.
Ếch
Kiến
Cá tuyết và bọc trứng
Cá chuồn
Cá đuối
Mỗi lần, cá đẻ đến hàng nghìn trứng.
Muỗi
Bướm
Sên trần
Thằn lằn
Ốc sên đẻ trứng dưới một cái hố
Hàu
Vẹm
Tôm
Cua nâu cái mang bọc trứng màu cam trước bụng
Động vật thân mềm và các loài giáp sát cũng đẻ trứng đấy!
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *