Mít làm thơ – Lớp 2


Mít làm thơ

Ở thành phố Tí Hon, nổi tiếng nhất là Mít. Người ta gọi cậu như vậy vì cậu chẳng biết gì.

Tuy thế, dạo này Mít lại ham học hỏi. Một lần, cậu đến thi sĩ Hoa Giấy để học làm thơ. Hoa Giấy hỏi:

– Cậu có biết thế nào là vần thơ không?

– Vần thơ là cái gì?

– Hai từ có phần cuối giống nhau thì gọi là vần, Ví dụ: vịt – thịt, cáo – gáo. Bây giờ cậu hãy tìm một từ vần với bé.

– Phé! – Mít đáp.

– Phé là gì? Vần thì vần nhưng phải có nghĩa chứ.

– Mình hiểu rồi. Thật kì diệu! – Mít kêu lên.

Về đến nhà, Mít bắt tay ngay vào việc. Cậu đi đi lại lại, vò đầu bứt tai. Đến tối thì bài thơ hoàn thành.

(Còn nữa)

Theo NÊ-XỐP

(Vũ Ngọc Bình dịch)

– Nổi tiếng: được nhiều người biết.
– Thi sĩ: người làm thơ.
– Kì diệu: lạ và hay.
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *