Gọi bạn – Thơ – lớp 2


Gọi bạn

Tự xa xưa thuở nào
Trong rừng xanh sâu thẳm
Đôi bạn sống bên nhau
Bê Vàng và Dê Trắng.

Một năm, trời hạn hán
Suối cạn, cỏ héo khô
Lấy gì nuôi đôi bạn
Chờ mưa đến bao giờ ?

Bê Vàng đi tìm cỏ
Lang thang quên đường về
Dê Trắng thương bạn quá
Chạy khắp nẻo tìm Bê
Đến bây giờ Dê Trắng
Vẫn gọi hoài : “Bê ! Bê !”

ĐỊNH HÀI

– Sâu thẳm: rất sâu.
– Hạn hán: (nước) khô cạn vì trời nắng kéo dài.
– Lang thang: đi hết chỗ này đến chỗ khác, không dừng ở nơi nào.
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *