Lớp 3 – Bài thơ – Bàn tay cô giáo

Bàn tay cô giáo
Một tờ giấy trắng Cô gấp cong cong Thoắt cái đã xong Chiếc thuyền xinh quá !
Một tờ giấy đỏ Mềm mại tay cô Mặt trời đã phô Nhiều tia nắng toả.
Thêm tờ xanh nữa Cô cắt rất nhanh Mặt nước dập dềnh Quanh thuyền sóng lượn.
Như phép mầu nhiệm Hiện trước mắt emBiển biếc bình minhRì rào sóng vỗ..
Biết bao điều lạ Từ bàn tay cô.
NGUYỄN TRỌNG HOÀN

News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *