Lớp 3 – Bài thơ – Cái cầu

Cái cầu

Cha gửi cho con chiếc ảnh cái cầu 
Cha vừa bắc xong qua dòng sông sâu 
Xe lửa sắp qua, thư cha nói thế 
Con cho mẹ xem, cho xem hơi lâu.

Những cái cầu ơi, yêu sao yêu ghê!
Nhện qua chum nước bắc cầu tơ nhỏ 
Con sáo sang sông bắc cầu ngọn gió 
Con kiến qua ngòi bắc cầu lá tre.

Yêu cái cầu treo lối sang bà ngoại 
Như võng trên sông ru nguời qua lại 
Dưới cầu, thuyền chở đá, chở vôi 
Thuyền buồm đi ngược, thuyền thoi đi xuôi.

Yêu hơn cả cầu ao mẹ thường đãi đỗ 
Là cái cầu này ảnh chụp xa xa 
Mẹ bảo : cầu Hàm Rồng sông Mã 
Con cứ gọi cái cầu của cha.

PHẠM TIẾN DUẬT

– Chum : đồ vật bằng đất nung loại to, miệng tròn, 
giữa phình ra, dùng để đựng nưóc hoặc các loại hạt.
– Ngòi : dòng nước chảy tự nhiên, thông với sông hoặc đầm, hồ.
Sông Mã : sông lớn chảy qua tỉnh Thanh Hoá.
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *