Xin chào các bạn
Chúng ta luyện đọc

oa oe oai oan oac oat
oa oe oai oan oac oat

ngoa ngoe ngoai ngoan ngoác ngoát
khoa khoe khoai khoan khoác khoát

hoa đào, toa tàu, chìa khóa, tòa nhà, bút xóa
sức khỏe, xòe tay, chích chòe, bà ngoại, điện thoại
khoai lang, quả xoài, bé ngoan, hoan hô, học toán
áo khoác, rách toạc, hoạt hình, chạy thoát, quạt mát

Chớ có nói khoác
Bé Khoa rất ngoan mà còn học giỏi toán.
Bạn Toàn giữ sách giáo khoa rất sạch sẽ
Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
Cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây?

Giờ tới phiên bạn đọc nha
Cảm ơn các bạn đã theo dõi
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *