Một nhà thông thái – Lớp 3

7T7 Seventy Seven – Học học nữa, học mãi
Các em bấm like và bấm đăng ký kênh nhé!

#Motnhathongthai #Lop3 #7T7
Một nhà thông thái

Ông Trương Vĩnh Ký là người có hiểu biết rất rộng. Nhà thông thái này sử dụng thành thạo tới 26 ngôn ngữ, tham gia nhiều hội nghiên cứu quốc tế. Ông để lại cho chúng ta hơn 100 bộ sách có giá trị về ngôn ngữ, lịch sử, văn học, địa lí,… Người đương thời liệt ông vào hàng 18 nhà bác học nổi tiếng thế giới.
Theo TỪ ĐIỂN NHÂN VẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *