Lớp 3 – Bài thơ – Suối

7T7 Seventy Seven – Học đọc theo – đơn giản dễ dàng
Cảm ơn các bạn nhỏ đã bấm đăng ký kênh và cùng học.


Lớp 3 – Bài thơ – Suối

Suối
Suối là tiếng hát của rừng
Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây
Từ giọt sương của lá cây
Từ trong vách đá mạch đầy tràn ra.
Từ lòng khe hẹp thung xa
Suối dang tay hát khúc ca hợp đồng
Suối gặp bạn, hoá thành sông
Sông gặp bạn, hoá mênh mông biển ngời.
Em đi cùng suối, suối ơi
Lên non gặp thác, xuống đồi thấy sông.
VŨ DUY THÔNG
Thung – thung lũng (cách gọi tắt ).
Hợp đồng – phối hợp với nhau.

#Suoi #7T7 #Lop3
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *