Lớp 3 – Bài thơ – Em thương và Khói chiều


7T7 Seventy Seven – Học là một quá trình. Nay học được một mai học được thêm hai.
Các bạn nhỏ chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn nè.
Lớp 3 – Bài thơ – Em thương và bài thơ – Khói chiều


Em thương
Em thương làn gió mồ côi
Không tìm thấy bạn, vào ngồi trong cây
Em thương sợi nắng đông gầy
Run run ngã giữa vườn cây cải ngồng.
NGUYỄN NGỌC KÝ
Khói chiều
Chiều chiều từ mái rạ vàng
Xanh rờn ngon khói nhẹ nhàng bay lên.
Chăn trâu ngoài bãi, bé nhìn
Biết là bếp lửa bà nhen chiều chiều.
Nghe thơm ngậy bát canh riêu
Với nồi cơm ủ cạnh niêu tép đầy.
Khói ơi, vươn nhẹ lên mây
Khói đừng bay quấn làm cay mắt bà !
HOÀNG TÁ
#7T7 #EmThuong # KhoiChieu # Lop3
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *