Lớp 3 – Cuốn sổ tay
7T7 Seventy Seven – Buồn nhất là khi không được đi học – không bạn bè và hạn hẹp kiến thức
Các bạn nghe và đọc theo nhé. Các em đăng ký và chia sẻ kênh để nhận thông báo videos mới nhé.
Cuốn sổ tay
Tuấn và Lân ra chơi muộn. Lúc đi ngang qua bàn Thanh, chợt thấy quyển sổ để trên bàn. Tuấn tò mò, toan cầm lên xem. Lân vội can :
– Đừng ! Sao lại xem sổ tay của bạn ?
– Vừa lúc ấy, Thanh bước vào. Nghe Lân nói, Thanh bảo :
– Để mang ra sân cùng xem ! Các bạn đang đố nhau về các nước, nhờ tớ làm trọng tài.
Cả ba cùng chạy ào ra sân. Quyển sổ được mở ra. Những dòng chữ nắn nót ghi nội dung cuộc họp, các việc cần làm, những chuyện lí thú…
Thanh lên tiếng :
– Đây rồi ! Mô-na-cô đúng là nước vào loại nhỏ nhất, diện tích chỉ gần bằng nửa Hồ Tây ở thủ đô Hà Nội. Nhưng Va-ti-căng còn nhỏ hơn : Quốc gia đặc biệt này rộng chưa bằng một phần năm Mô-na-cô. Nước lớn nhất là Nga, rộng hơn nước ta trên 50 lần.
Bốn, năm bạn cùng reo lên. Riêng Tùng chưa chịu thua :
– Thế nước nào ít dân nhất ?
– Tất cả nhìn nhau, rồi nhìn Tùng. Anh chàng vẻ rất tự tin :
– Cũng là Va-ti-căng.
– Đúng đấy! – Thanh giải thích- Va-ti-căng chỉ có khoảng 700 người. Còn nước đông dân nhất là nước Trung Quốc: hơn 1 tỉ 200 triệu.
NGUYỄN HOÀNG
– Trọng tài : người được cử ra để phân xử phải trái.
– Mô–na–cô : Một nước rất nhỏ ở Châu Âu.
– Diện tích : độ rộng của bề mặt sự vật.
– Va-ti-căng : nơi đặt tòa thánh Công giáo
– Quốc gia : nước, nhà nước.
#Lớp3 #CuốnSổTay #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *