Lady Gaga, BLACKPINK – Sour Candy – Karaoke – Vừa chơi vừa học!

7T7 Seventy Seven – Hè về, chơi mà học!
Các em và các bạn hãy cùng hát để luyện nói tiếng Anh dễ dàng hơn nhé.
Sẽ có video hướng dẫn và luyện phát âm sau nhé. Bản dịch sẽ ra sau luôn nhé!
Chúc các bạn nhiều niềm vui!
Lyrics:
So-sour candy
-So-sour candy-
I’m sour candy,
so sweet then I get a little angry, yeah
Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
I’m super psycho,
make you crazy when I turn the lights low
Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah
Ask me to be nice and then I’ll do it extra mean
Đu bặc chi pu giáng há a
Đong thão hoa nga ghét chi
-Bị- sang chố ghê ram man đêu nồ nệ
Pú cháng ngáng gốô nối dá
-nối da- lố da -lố da-
If you wanna fix me,
then let’s break up here and now
Họ líc kim mòm mom múm
Brís tê nom gã ri tu ni ká a à
Chụp ca vố má ló ghi mát sì xồ rí gí lố guá á
Uh-huh -uh-huh-, uh-huh -ồ hồ hô ố hố ố hô-
I’m hard on the outside but if you give me time
Then I could make time for your love
I’m hard on the outside
but if you see inside, inside, inside
I might be messed up, but I know what’s up
You want a real taste, at least I’m not a fake
Come, come unwrap me
Come, come unwrap me
I’ll show you what’s me
Close your eyes, don’t peek
Now I’m undressing
Unwrap sour candy
Come, come unwrap me
Come, come unwrap me
Come on, sour candy -oh oh oh-
I’m hard on the outside but if you give me time
Then I could make time for your love
I’m hard on the outside
but if you see inside, inside, inside
I’m sour candy, so sweet
then I get a little angry, yeah
Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
I’m super psycho,
make you crazy when I turn the lights low
Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Take a bite, take a bite
So-sour candy
Take a bite, take a bite
So-sour candy
Take a bite, take a bite
So-sour candy
Take a bite, take a bite
Sour candy
#SourCandy #BlackPink #LadyGaga #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *