Xin chào các bạn
Hôm nay, chúng ta luyện đọc

Phụ âm  t n m t n m
Tiếng:
 ta to tô tơ te tê ti tu tư
na no nô nơ ne nê ni nu nư
ma mo mô mơ me mê mi mu mư
Từ:
ô tô, nơ đỏ, cá mè, cử tạ
tủ to, no nê, ba má, ca mổ
tử tế, na to, bố mẹ, má nẻ
củ từ, ca nô, mũ nỉ, nụ cà
Câu:
– Bà có na to, có cả củ từ,
  bí đỏ to cơ.
– Bé la to  bố mẹ, nụ cà đã nở.
– Ô tô đi từ từ để đổ đá ở đê.
– Bò bê có cỏ, bò bê no nê.
– Bé Mỹ có mũ nỉ.
– Dì Tư đi đò, bố mẹ đi ca nô.
– Bé Hà có nơ đỏ

Chúng ta sẽ nhìn chữ đọc theo nha
Cảm ơn các bạn đã cùng học
Chúc các bạn học giỏi
Xin chào và hẹn gặp lại
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *