Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ – Lớp 4 – Tuần 23 – Bài 3

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
(Trích)
Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ
Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội
Nhịp chày nghiêng giấc ngủ em nghiêng
Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi
Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối
Lưng đưa nôi và tim hát thành lời :
– Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan akay hỡi
Mẹ thương a-kay, mẹ thương bộ đội
Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần
Mai sau con lớn vung chày lún sân …
Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ
Mẹ đang tỉa bắp trên núi Ka-lưi
Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ
Em ngủ ngoan em đừng làm mẹ mỏi
Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng
– Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi…
NGUYỄN KHOA ĐIỀM
Lưng đưa nôi : lưng người mẹ đu đưa như chiếc nôi ru cho con ngủ.
– Tim hát thành lời : lời hát ru cất lên từ trái tim yêu thương của mẹ.
A-kay (tiếng dân tộc Tà-ôi) : con.
#KhúcHátRuNhữngEmBéLớnTrênLưngMẹ #Lớp4 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *