Vịnh Hạ Long được tái công nhận là di sản thiên nhiên thế giới – Lớp 4 – Tuần 24 – Bài 4

Vịnh Hạ Long được tái công nhận là di sản thiên nhiên thế giới
Ngày 17-11-1994, vịnh Hạ Long lần đầu tiên được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới với những giá trị ngoại hạng về thẩm mĩ, địa chất, đa dạng sinh học và lịch sử – văn hoá. Sáu năm sau, ngày 29-11-2000, UNESCO lại công nhận vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên về địa chất, địa mạo. Đây là khu vực có các quá trình
địa chất đặc biệt, có đặc điểm nổi bật về địa mạo, đồng thời là khu vực có cảnh quan thiên nhiên ngoại hạng và có giá trị đặc biệt về thẩm mĩ. Chiều 11-12-2000, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá – Thông tin, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã phối hợp tổ chức họp báo công bố quyết định trên của UNESCO.
Việc lần thứ hai UNESCO công nhận vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới cho thấy rõ Việt Nam đã hết sức quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản trên đất nước mình, trong đó có vai trò quan trọng của tỉnh Quảng Ninh.
Theo HOÀNG HOA
– Vịnh Hạ Long : vùng biển thuộc tỉnh Quảng Ninh có nhiều núi đá, hang động đẹp.
– Tái công nhận : công nhận thêm một lần nữa. – Di sản của cải tinh thần hay vật chất thời trước để lại.
– UNESCO (u-nét-xcô) : Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc.
– Địa chất : các lớp vỏ trái đất và sự cấu tạo, sắp xếp của các lớp ấy.
– Địa mạo : dáng vẻ bên ngoài của vỏ trái đất.
– Ngoại hạng : có giá trị đặc biệt, trên tất cả các mức giá trị thông thường.
#VịnhHạLong #Lớp4 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *