Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân – Lớp 4 – Tuần 24 – Bài 2

Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân
Tô Ngọc Vân là một nghệ sĩ tài hoa. Ông tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1931 và sớm nổi danh từ trước Cách mạng tháng Tám với các bức tranh Ánh mặt trời, Thiếu nữ bên hoa huệ, Thiếu nữ bên hoa sen,… Nước nhà độc lập, ông hăng hái tham gia công tác cách mạng bằng tài năng hội họa của mình. Trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, ông đi cùng bộ đội, dân công hoả tuyến, vẽ nhiều tranh và kí hoạ về họ. Đáng tiếc, chỉ trước ngày chiến thắng gần một tháng, người nghệ sĩ tài năng đã ngã xuống khi chưa đầy 50 tuổi.
Theo TỪ ĐIỂN CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM
TÔ NGỌC VÂN (1906 – 1954)
– Tài hoa : có tài về nghệ thuật, văn chương.
– Dân công : người dân làm nghĩa vụ lao động chân tay trong thời gian nhất định.
– Hoả tuyến : nơi diễn ra các trận đánh trong chiến tranh.
– Kí hoạ : tranh vẽ ghi nhanh.
#HoạSĩTôNgọcVân #Lớp4 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *