Đọc thuần thục các nguyên âm sẽ giúp đọc tiếng chuẩn và sau đó là từ và câu.

Xin chào các bạn!

Hôm nay chúng ta luyện đọc các nguyên âm, tiếng và từ mẫu nhé.

Nguyên âm
a ă â o ô ơ e ê i y u ư

Phụ âm
c

Dấu     `  ‘ ? ~ .

Tiếng
ca cà cá cả cạ
co cò có cỏ cọ
cô cồ cố cổ cỗ cộ
cơ cờ cớ cỡ
cu cù cú củ cũ cụ
cư cừ cứ cử cữ cự

Từ
có cà có cá có cỗ
cổ cò cá cờ cụ cố

Câu
– Cò có cá.
– Cô có cờ.
– Cờ cu cũ.
– A! Cỗ có cá, có cả cà cơ.

Phân tích

– Tiếng ca gồm 2 âm, âm c đứng trước, âm a đứng sau.
– Từ cá cờ gồm 2 tiếng, tiếng cá đứng trước, tiếng cờ đứng sau.

Bây giờ các bạn sẽ nhìn và tự đọc theo khẩu hình nha

Xin chào
Chúc các bạn học giỏi
Hẹn gặp lại các bạn
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *