Lớp lá | Lớp 1 | Những bạn nhỏ biết nói lời “Xin lỗi” | KCBN | 7T7
Những bạn nhỏ biết nhận lỗi

Con và mẹ

Buổi sáng, Khỉ Mẹ dẫn Khỉ Con đi siêu thị. Khỉ Con nhìn thấy quả đào liền nói: “Mẹ muốn ăn”. Mẹ đáp: “Mẹ không muốn ăn”.Khỉ Con chẳng vui chút nào.

Buổi chiều, Khỉ Bố dẫn Khỉ Con đi chơi công viên. Nhìn thấy vòng quay ngựa gỗ, Khỉ Con nói: “Bố muốn chơi”. Bố đáp: “Bố không muốn chơi”. Khỉ Con lại không vui nữa.

Lúc ăn cơm tối, Bà gắp rau cho Khỉ Con, bạn ấy lắc đầu nói: “Bà không ăn”. Bà bảo: “Bà không ăn, bà gắp cho cháu đấy”. Khỉ Con cứ lắc đầu xua tay mãi.

Đến tối, Khỉ Con nói: “Mẹ muốn uống sữa”. Mẹ cười bảo: “Mẹ không uống sữa”. Khỉ con nghe thấy vậy liền khóc ầm lên rồi nói: “Em bé muốn uống sữa”. Mẹ lúc này mới hiểu ra, liền bảo: “Con phải nói là “con” muốn uống sữa”. Khỉ Con mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ rồi nói: “Con!”.

Lúc đi ngủ, mẹ kể cho Khỉ Con một câu chuyện. Nghe xong rồi, Khỉ Con vỗ vỗ tay nói: “Muốn nghe nữa”. Mẹ hỏi: “Là con muốn nghe nữa, hay là mẹ muốn nghe nữa?”. Khỉ Con cười hì hì rồi dõng dạc nói: “Con!”.

Những bạn nhỏ biết nhận lỗi

Cún Con đang chơi thả diều, vô tình xô ngã Mèo Con, Cún Con lập tức nói: “Xin lỗi”. Mèo Con đáp: “Không sao đâu”.

Mèo Con làm hỏng chiếc xe đồ chơi của Vịt Con rồi, Mèo Con lập tức nói: “Xin lỗi”. Vịt Con đáp: “Không sao đâu”.

Khi Vịt Con ăn dưa hấu, không cẩn thận làm bẩn váy của Chuột Con. Vịt Con lập tức nói: “Xin lỗi”. Chuột Con đáp: “Không sao đâu”.

Chuột Con đi đường không ngẩng đầu lên, vô tình va phải thầy giáo Gấu. Chuột Con đỏ mặt lên lập tức nói: “Em xin lỗi”. Thầy giáo Gấu đáp: “Không sao đâu”.

Thầy giáo Gấu cùng Cún Con, Mèo Con, Vịt Con và Chuột Con nắm tay nhau đồng thanh nói: “Xin lỗi nhé, không sao đâu, chúng mình đều là bạn tốt”.

Con và mẹ

Rất nhiều bạn nhỏ đều không phân biệt được giữa “mẹ” và “con”, bạn Khỉ Con trong câu chuyện này cũng vậy, vì thế mới gây ra bao nhiêu là chuyện buồn cười. Các bạn hãy cùng mẹ đọc câu chuyện này để học cách phân biệt giữa “mẹ”

và “con” nhé.

Những bạn nhỏ biết nhận lỗi

Khi Cún Con xô ngã Mèo Con, Cún Con đã nói gì? Khi Mèo Con làm hỏng đồ chơi của Vịt Con, Mèo Con đã nói gì? Khi Vịt Con làm bẩn quần áo của Chuột Con, Vịt Con đã nói gì? “Xin lỗi nhé, không sao đâu, chúng mình đều là bạn tốt”. Khi bạn làm sai một việc gì đó thì bạn nên nói gì nhỉ?


News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *