Dân chơi đồ cổ – Lớp 5 – Tuần 25 – Trang 70 – SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Dân chơi đồ cổ Xưa có một anh học trò rất mê đồ cổ. Một hôm, có người đưa đến manh chiếu rách bảo là chiếu Khổng Tử đã ngồi dạy học. Anh chàng hết sức mừng rỡ, đem hết ruộng ra đổi. Chẳng bao lâu, lại có kẻ đem một cây gậy cũ kĩ đến bảo : – Đây là cây gậy cụ tổ Chu Văn Vương dùng lúc chạy loạn, còn xưa hơn manh chiếu của Khổng Tử mấy trăm năm. Quá đỗi ngưỡng mộ, anh ta bèn bán hết đồ đạc trong nhà để mua gậy. Sau đó, lại có kẻ mang đến một chiếc bát gỗ, nói : Bát này được làm từ thời Ngũ Đế. So với nó, cái gậy đời nhà Chu ăn thua gì ? Chẳng thèm suy tính, anh học trò bán cả nhà đi để mua cái bát nọ. Thế là trắng tay phải đi ăn mày, nhưng anh ta không bao giờ xin cơm, xin gạo mà chỉ gào lên : – Ới các ông các bà, ai có tiền Cửu Phủ của Khương Thái Công cho tôi xin một đồng ! Theo BÍ QUYẾT SỐNG LÂU – Khổng Tử (551 – 479 trước Công nguyên) : tên thật là Khổng Khâu, nhà tư tưởng lớn của Trung Hoa cổ đại. – Chu Văn Vương vua nước Chu, sống vào khoảng đầu thế kỉ XI trước Công nguyên. – Ngũ Đế : tức Hoàng Đế, Chuyên Húc, Cốc, Nghiêu, Thuấn – theo truyền thuyết là năm vị vua thời thượng cổ ở Trung Hoa. – Khương Thái Công : còn gọi là Khương Tử Nha hay Lã Vọng, quân sư của Chu Văn Vương. #DânChơiĐồCổ #Lớp5 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *