Cảnh đẹp non sông – Lớp 3 – Tuần 12 – Trang 97 – Tiếng Việt 3 tập 1

Cảnh đẹp non sông Đồng Đăng có phố Kì Lừa, Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Gió đưa cành trúc la đà, Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương. Mịt mù khói toả ngàn sương, Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ. Hải Vân bát ngát nghìn trùng Hòn Hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn. Nhà Bè nước chảy chia hai Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về. Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm. Ca dao – Đồng Đăng : thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn. – La đà : sà xuống thấp với dáng vẻ nhẹ nhàng lả lướt. – Canh gà : tiếng gà gáy lúc trời sắp sáng. – Nhịp chày Yên Thái : tiếng chày giã vỏ cây dó để làm giấy ở làng Yên Thái. – Tây Hồ : tức là Hồ Tây, ở Hà Nội. – Xứ Nghệ : vùng Nghệ An, Hà Tĩnh nói chung. – Hải Vân : ngọn đèo cao nằm giữa tỉnh Thừa Thiên – Huế và thành phố Đà Nẵng. – Nhà Bè : sông chảy giữa tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. – Đồng Tháp Mười : vùng đất trũng rộng lớn thuộc các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp. #CảnhĐẹpNonSông #Lớp3 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *