Anh Đom Đóm – Lớp 3 – Tuần 17 – Trang 143 – Tiếng Việt 3 tập 1

Anh Đom Đóm (Trích) Mặt trời gác núi Bóng tối lan dần, Anh Đóm chuyên cần Lên đèn đi gác. Theo làn gió mát Đóm đi rất êm, Đi suốt một đêm Lo cho người ngủ. Tiếng chị Cò Bợ: “Ru hỡi ! Ru hời ! Hỡi bé tôi ơi, Ngủ cho ngon giấc”. Ngoài sông thím Vạc Lặng lẽ mò tôm Bên cạnh sao Hôm Long lanh đầy nước. Từng bước, từng bước Vung ngọn đèn lồng Anh Đóm quay vòng Như sao bừng nở. Gà đâu rộn rịp Gáy sáng đằng đông, Tắt ngọn đèn lồng Đóm lui về nghỉ. VÕ QUẢNG – Đom đóm : một loài bọ cánh cứng, bụng phát ánh sáng lập loè, hoạt động về đêm. – Chuyên cần: chăm chỉ một cách thường xuyên, đều đặn. – Cò bợ : loài cò có cổ và ngực màu nâu sẫm, thường có dáng ủ rũ. – Vạc : loài chim gần giống cò, tiếng kêu rất to, thường đi ăn đêm. #AnhĐomĐóm #Lớp3 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *