Xin chào các bạn
Chúng ta luyện đọc

at ăt ât ot ôt ơt et êt it ut ưt
at ăt ât ot ôt ơt et êt it ut ưt

hát hắt hất hót hốt hớt hét hết hit hút
vát vắt vất vót vốt vớt vét vết vít vút

ca hát, gió mát, đôi mắt, bắt tay
trật tự, vất vả, quả nhót, cái sọt
cà rốt, quả ớt, trời rét, con vẹt
bồ kết, quả mít, bút chì, đứt dây

– Khi học bài, em nhớ phải ngồi trật tự
– Con nhớ vất rác vào sọt.

Mẹ cho cây bút
Bé vẽ con tàu
Lao đi vùn vụt.

Giờ tới phiên bạn đọc nha
Cảm ơn các bạn đã theo dõi
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *