Bán chó – Lớp 2 – Tuần 15 – Trang 124 – Tiếng Việt 2 tập 1

Bán chó Chó nhà Giang đẻ những sáu con. Một hôm, chị Liên bảo : – Nhiều chó con quá, nhà mình nuôi sao cho xuể. Bố bảo phải cho bớt đi. Giang bàn : – Mình có thể đem bán chúng, chị ạ. Nhưng chị sợ không ai mua đâu. Tốt nhất là ta đem cho bớt đi. Chiều hôm đó, chị Liên vừa đi học về, Giang đã đợi ngay ở cửa, khoe : – Em bán được một con chó rồi, chị ạ. – Em bán được thật ư ? Giá bao nhiêu ? Giang đáp : – Hai mươi ngàn đồng ạ. – Hai mươi ngàn đồng ? – Chị ngạc nhiên. – Thế tiền đâu rồi ? – Đây không phải là mua bán bằng tiền đâu, chị ạ. Em đã đổi một con chó lấy hai chú mèo con. Một con mèo giá mười ngàn đồng đấy. Theo TRẦN MẠNH THƯỜNG – Nuôi sao cho xuể : không nuôi nổi tất cả. #BánChó #Lớp2 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *