Thời gian biểu – Lớp 2 – Tuần 16 – Trang 132 – Tiếng Việt 2 tập 1

Thời gian biểu Họ và tên : Ngô Phương Thảo Lớp 2A, Trường Tiểu học Hoà Bình Sáng 6 giờ – 6 giờ 30 Ngủ dậy, tập thể dục, vệ sinh cá nhân 6 giờ 30 – 7 giờ Sắp xếp sách vở, ăn sáng 7 giờ -11 giờ Đi học (thứ bảy : học vẽ, chủ nhật : đến bà) Trưa 11 giờ 30 – 12 giờ Rửa mặt, rửa chân tay, ăn trưa 12 giờ – 14 giờ Nghỉ trưa Chiều 14 giờ – 15 giờ 30 Học bài 15 giờ 30 – 16 giờ 30 Chơi 16 giờ 30 – 17 giờ Cho gà ăn, quét dọn nhà cửa 17 giờ – 18 giờ Giúp mẹ nấu cơm 18 giờ – 18 giờ 30 Ăn tối Tối 18 giờ 30 – 19 giờ 30 Chơi 19 giờ 30 – 20 giờ 30 Học bài 20 giờ 30 – 21 giờ Vệ sinh cá nhân 21 giờ Đi ngủ – Thời gian biểu : lịch làm việc. – Vệ sinh cá nhân : đánh răng, rửa mặt, rửa chân tay,… #ThờiGianBiểu #Lớp2 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *