Thêm sừng cho ngựa – Lớp 2 – Tuần 17 – Trang 144 – Tiếng Việt 2 tập 1

Thêm sừng cho ngựa Bin rất ham vẽ. Trên nền nhà, ngoài sân gạch, chỗ nào cũng có những bức vẽ của em, bức thì vẽ bằng phấn, bức lại vẽ bằng than. Thấy thế, mẹ mua cho em một quyển vở vẽ, một hộp bút chì màu và bảo : – Con vẽ con ngựa của nhà mình cho mẹ xem ! Bin đem vở và bút ra tận chuồng ngựa tập vẽ. Hí hoáy một lúc lâu, vẽ rồi xoá, xoá rồi lại vẽ. Cuối cùng, Bin cũng vẽ xong. Em đem bức vẽ vào khoe với mẹ. Mẹ ngạc nhiên : – Con vẽ con gì đây ? Bin giải thích : – Con ngựa đấy, mẹ ạ ! Mẹ bảo : – Sao mẹ chẳng thấy giống con ngựa nhỉ ? Bin ngắm bức vẽ một hồi, rồi nói : – Đúng, không phải con ngựa. Thôi, để con vẽ thêm hai cái sừng cho nó thành con bò vậy. Theo TRUYỆN VUI NƯỚC NGOÀI – Hí hoáy : (làm) luôn tay, rất chăm chú. – Giải thích : nói để người khác hiểu. #ThêmSừngChoNgựa #Lớp2 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *