Lá thư nhầm địa chỉ – Lớp 2 – Tuần 19 – Trang 07 – Tiếng Việt 2 tập 2

Lá thư nhầm địa chỉ Mai đang giúp mẹ treo tranh Tết, chợt nghe tiếng bác đưa thư : – Nhà 58 có thư nhé ! Cầm phong thư trên tay, Mai ngạc nhiên : – Mẹ ơi, nhà mình có ai tên là Tường không nhỉ ? Mẹ dừng tay : – Nhà chỉ có ba người, làm gì còn ai tên là Tường nữa! – Nhưng đúng là thư gửi cho nhà mình mà. Mẹ cầm phong thư xem rồi bảo : – Có lẽ người gửi đã ghi nhầm số nhà. Con đừng bóc thư, để trả lại bưu điện. À, hay là con đi hỏi bác Nga xem bác có biết ai là Tường không, chuyển giúp cho họ. Cầm lá thư đi, Mai thầm mong bác tổ trưởng biết ông Tường để lá thư này không phải vòng về Hải Phòng xa xôi nữa. HẢO MINH Bưu điện : cơ quan phụ trách việc chuyển thư, điện báo, điện thoại,… #LáThưNhầmĐịaChỉ #Lớp2 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *