Gấu trắng là Chúa tò mò – Lớp 2 – Tuần 24 – Trang 53 – Tiếng Việt 2 tập 2

Gấu trắng là chúa tò mò Ở Bắc Cực, hầu hết các con vật đều có bộ lông trắng : chim ưng trắng, cú trắng, thỏ trắng, đến gấu cũng trắng nốt. Gấu trắng là con vật to khoẻ nhất. Nó cao gần 3 mét và nặng tới 800 ki-lô-gam. Đặc biệt, gấu trắng rất tò mò. Có lần, một thuỷ thủ rời tàu đi dạo. Trên đường trở về, thấy một con gấu trắng đang xông tới, anh khiếp đảm bỏ chạy. Gấu đuổi theo. Sực nhớ là con vật này có tính tò mò, anh ném lại cái mũ. Thấy mũ, gấu dừng lại, đánh hơi, lấy chân lật qua lật lại chiếc mũ. Xong, nó lại đuổi. Anh thuỷ thủ vứt tiếp găng tay, khăn, áo choàng… Mỗi lần như vậy, gấu đều dừng lại, tò mò xem xét. Nhưng vì nó chạy rất nhanh nên suýt nữa thì tóm được anh. May mà anh đã kịp nhảy lên tàu, vừa sợ vừa rét run cầm cập. Theo LÊ QUANG LONG, NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN – Bắc Cực : nơi tận cùng ở phía bắc Trái Đất, quanh năm giá lạnh. – Thuỷ thủ : người làm việc trên tàu thuỷ. – Khiếp đảm : quá sợ hãi. #GấuTrắngLàChúaTòMò #Lớp2 #TiếngViệt
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *