Con Vện – Lớp 2 – Tuần 27 – Trang 81 – Tiếng Việt 2 tập 2 – Ôn tập giữa kỳ 2

Con Vện Mỗi khi nó chạy Cái đuôi cong lên, Đuôi như bánh lái Định hướng cho thuyền. Rời nhà xa ngõ Đuôi quắp dọc đường. Đuôi buông ủ rũ Là khi nó buồn. Nhưng mà ngộ nhất Là lúc nó vui : Chẳng hề nhếch mép Nó cười bằng… đuôi. NGUYỄN HOÀNG SƠN – Vện : tên con chó có lông vằn. #ConVện #Lớp2 #ÔnTập
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *