Cây dừa – Lớp 2 – Tuần 28 – Trang 88 – Tiếng Việt 2 tập 2

Cây dừa Cây dừa xanh toả nhiều tàu, Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng. Thân dừa bạc phếch tháng năm, Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao. Đêm hè hoa nở cùng sao, Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh. Ai mang nước ngọt, nước lành, Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa. Tiếng dừa làm dịu nắng trưa, Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo. Trời trong đầy tiếng rì rào, Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra. Đứng canh trời đất bao la Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi. TRẦN ĐĂNG KHOA – Toả : từ một điểm chia ra các phía. – Tàu (lá ) : lá to, có cuống dài. – Canh : trông giữ, bảo vệ. – Đủng đỉnh : chậm rãi, tỏ ra không vội vã. #CâyDừa #Lớp2 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *