Cây đa quê hương – Lớp 2 – Tuần 29 – Trang 93 – Tiếng Việt 2 tập 2

Cây đa quê hương Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là cả một toà cổ kính hơn là một thân cây. Chín, mười đứa bé chúng tôi bắt tay nhau ôm không xuể. Cành cây lớn hơn cột đình. Ngọn chót vót giữa trời xanh. Rễ cây nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ, như những con rắn hổ mang giận dữ. Trong vòm lá, gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì tưởng chừng như ai đang cười đang nói. Chiều chiều, chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát. Lúa vàng gợn sóng. Xa xa, giữa cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề. Bóng sừng trâu dưới ánh chiều kéo dài, lan giữa ruộng đồng yên lặng. Theo NGUYỄN KHẮC VIỆN – Thời thơ ấu : lúc còn là trẻ con. – Cổ kính : cũ và có vẻ đẹp trang nghiêm. – Chót vót : (cao) vượt lên hẳn những vật xung quanh. – Li kì : lạ và hấp dẫn. – Tưởng chừng : nghĩ như là, ngỡ là – Lững thững : (đi) chậm, từng bước một. #CâyĐaQuêHương #Lớp2 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *