Hoa phượng – Lớp 2 – Tuần 29 – Trang 97 – Tiếng Việt 2 tập 2

Hoa phượng Hôm qua còn lấm tấm Chen lẫn màu lá xanh. Sáng nay bừng lửa thẫm Rừng rực cháy trên cành. – Bà ơi ! Sao mà nhanh ! Phượng mở nghìn mắt lửa, Cả dãy phố nhà mình, Một trời hoa phượng đỏ. Hay đêm qua không ngủ Chị gió quạt cho cây ? Hay mặt trời ủ lửa Cho hoa bừng hôm nay ? LÊ HUY HOÀ #HoaPhượng #Lớp2 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *