Cháu nhớ Bác Hồ – Lớp 2 – Tuần 30 – Trang 105 – Tiếng Việt 2 tập 2


Cháu nhớ Bác Hồ (Trích) Đêm nay bên bến Ô Lâu, Cháu ngồi cháu nhớ chòm râu Bác Hồ. Nhớ hình Bác giữa bóng cờ Hồng hào đôi má, bạc phơ mái đầu. Mắt hiền sáng tựa vì sao Bác nhìn đến tận Cà Mau cuối trời. Nhớ khi trăng sáng đầy trời Trung thu Bác gửi những lời vào thăm. Đêm đêm cháu những bâng khuâng Giở xem ảnh Bác cất thầm bấy lâu. Nhìn mắt sáng, nhìn chòm râu, Nhìn vầng trán rộng, nhìn đầu bạc phơ. Càng nhìn càng lại ngẩn ngơ, Ôm hôn ảnh Bác mà ngờ Bác hôn. Theo THANH HẢI – Bài thơ trên được sáng tác trong thời kì nước ta bị chia cắt thành hai miền Nam, Bắc. Bạn nhỏ trong bài thơ sống ở vùng địch tạm chiếm. – Ô Lâu : con sông chảy qua các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. – Cất thầm : giấu kín. – Ngẩn ngơ : cảm thấy như trong mơ. – Ngờ : ngỡ là, tưởng là #CháuNhớBácHồ #Lớp2 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *