Lượm – Lớp 2 – Tuần 33 – Trang 130 – Tiếng Việt 2 tập 2

Lượm (Trích) Chú bé loắt choắt Cái xắc xinh xinh Cái chân thoăn thoắt Cái đầu nghênh nghênh. Ca lô đội lệch Mồm huýt sáo vang Như con chim chích Nhảy trên đường vàng… Một hôm nào đó Như bao hôm nào Chú đồng chí nhỏ Bỏ thư vào bao. Vụt qua mặt trận Đạn bay vèo vèo Thư đề “Thượng khẩn” Sợ chi hiểm nghèo. Đường quê vắng vẻ Lúa trổ đòng đòng Ca lô chú bé Nhấp nhô trên đồng… TỐ HỮU – Loắt choắt : dáng bé nhỏ, nhanh nhẹn. – Cái xắc : túi da, túi vải có quai đeo bên mình. – Ca lô (mũ chào mào) : loại mũ mềm, không có vành, nhọn hai đầu, phía trên bóp lại. – Thượng khẩn : rất gấp. Thư có ghi “Thượng khẩn” là thư quan trọng, cần chuyển gấp. – Đòng đòng : bông lúa non còn nằm trong bẹ cây. #Lượm #Lớp2 #TiếngViệt
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *