Số thập phân – Toán 5 – Trang 33 – Có nhạc

Số thập phân – Toán 5 – Trang 33
– Biết thủ thuật giải dạng toán chuyển đổi đơn vị đo qua số thập phân – Đễ hiểu dễ làm, với hình ảnh giúp nhớ lâu Chúc các em học giỏi Các em đăng ký kênh và chia sẻ cho các bạn nhé!
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *