Thủ thuật chuyển đổi đơn vị đo diện tích

Thủ thuật chuyển đổi đơn vị đo diện tích

1. Nhân với 100 cho đơn vị đo diện tích liền kề sau.
2. Nhân với 1/100 cho đơn vị đo diện tích liền kề trước.
3. Viết bảng đơn vị đo diện tích và đưa số hạng vào.
4. Đọc đơn vị đo diện tích liền kề sau và viết tăng thêm 2 số 0.
5. Đọc đơn vị đo diện tích liền kề trước và giảm đi 2 số 0
(Trường hợp không phải là số 0 thì đếm tiến hoặc lùi tùy vào chuyển đổi lớn đến bé hay bé đến lớn 2 số cho mỗi đơn vị và viết dấu phẩy)

Các em đăng ký kênh Cùng Tiến nhé. Chia sẻ cho các bạn cùng học.
Chúc các em học giỏi
#CùngTiến
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *